Nekahat Döneminde Non-farmasötik Destek: Çiçekler

03 Kasım 2009

nekahat döneminde süs bitkileri

Çok Sevgili HüseyinTığlı’ya atfen…

Süs bitkileri ve çiçek buketlerinin stres azaltıcı ve olumlu hisleri artıran rolü hep var olmalı ki geçmiş olsun dileklerine bir dünya geleneği olarak eşlik eder.

Tam modern düşüncenin hastanede bitki ve çiçeği demode gördüğü bu günlerde yapılan bir araştırma çiçeklerin hastaya sağladığı olumlu etkiyi ortaya koydu.

Yaklaşık bir yıl önce yapılan bu araştırmada tıbbi ve psikolojik ölçüm araçları ile kaydedilen verilere göre süs bitkileri ve çiçeklerin hasta üzerinde terapatik etkileri var.

Hastaların ameliyat ile ilgili taşıdığı endişe ve stres nekahat dönemini uzatıyor, ameliyat sonrası ağrı ve rahatsızlık hislerine olan duyarlılığı artırıyor.

Geçen yıl bu zamanlar yapılan bir araştırmada apandisit ameliyatı geçiren 90 hasta süs bitkileri bulunan ve bulunmayan odalara yerleştirildi.

Süs bitkileri bulunan odalardaki hastaların kayıtlarına bakıldığında tansiyon ve nabız atışları daha normal, ağrı kesici ihtiyaçları daha az oldu. Bu hastaların ayrıca psikolojik ölçümlerde kaygı düzeylerinin diğer gruba göre daha düşük olduğu tespit edildi.

Süs bitkileri bulunan odalarda yatan hastaların %93 ü bitkileri odadaki en pozitif birinci obje olarak değerlendirirken, süs bitkileri ve çiçek bulunmayan odalardaki hastalar %91 oranında televizyonu pozitif obje olarak işaret etti.

Değerlendirmelere göre, tomurcuklu saksı bitkileri kesme çiçek aranjmanlarına göre nekahat döneminde dayanıklılıkları ve gelişme göstermeleri yönünden hasta üzerinde en olumlu tür bitkiler.

Saksı çiçekleri ayrıca gündüzleri oda içerisindeki karbondioksiti kullanıp oksijen ürettikleri için hava kalitesini artırıcı. Bitkilerde gece tersine dönen bu solunum (Oksijen alıp karbondioksit verme) sırasında ise kullandıkları oksijen miktarı gündüz ürettiklerinin onda biri miktarlarda.

Paylaş

Yorumlar